Werkzaamheden


* Inmeten bestaande situatie

* Voorlopig ontwerp

* Definitief ontwerp

*Het maken van een kostenoverzicht

* De wensen van de opdrachtgever verwezenlijken in het ontwerp

* Overleg met gemeente e.d. betreffende de regelgeving en voorschriften

* Welstandsaanvragen

* Het maken van bestektekeningen

* Digitaliseren van bestaande tekeningen/gebouwen.

* Het verzorgen van statische/bouwfysische berekeningen.

* Het maken van werktekeningen (matenplannen, kozijntekening, details etc.)

* Bouwaanvragen

* Overleg met gemeente, constructeur en adviseurs

* Gebruiksvergunningen

* Sloopvergunningen

* Milieuvergunningen/Activiteitenbesluit

* Het vaststellen van een aannemersselectie

Invalid Displayed Gallery